slider implantació

"Oferim acompanyament en tota la implantació del sistema"

A través de terceres empreses especialitzades en dinamització d’associacions de comerciants i coneixedores de la plataforma de fidelització Moneder podem oferir el següent acompanyament en la implantació de la plataforma de fidelització moneder:
acompanyament Moneder

Acompanyament a la implementació per establiments:

Visites personalitzades per explicar les avantatges de la plataforma de fidelització Moneder.

Formació personalitzada sobre el funcionament del sistema a cada un dels establiments adherits a la plataforma.

Ajuda i resolució dels dubtes en la gestió del sistema.

Gestió de les estadístiques.

Assessorament en campanyes de promoció comercial a través de la intranet de Moneder.

Acompanyament en la gestió de promocions través del Intranet.

Suport a les entitats al desenvolupament del projecte:

Gestió dels fulls de registre dels clients.

Gestió i anàlisi sobre de les estadístiques -altes de clients, estadístiques de compres, etc.

Comunicació als socis sobre les estadístiques de compres als seus establiments.

Acompanyament i suport a la dinamització de la plataforma de fidelització Moneder.

Disseny d’actuacions de promoció de la plataforma de fidelització Moneder.

Disseny de campanyes de promoció de la plataforma Moneder a través dels establiments adherits.

Disseny de campanyes promocionals de l’entitat – sortejos, etc.- a través de Moneder.

Gestió de les promocions de l’entitat al Internet.

implantació Moneder
assessorament

Assessorament per entitats amb Gerent:

Metodologies i assessorament per la implementació del projecte als establiments.

Assessorament en la custodia de les altes dels clients, tractament de les dades i estadístiques.

Actuacions de comunicació i informació als establiments adherits a la plataforma.

Assessorament en la promoció de la plataforma de fidelització Moneder.

Assessorament en les metodologies del desenvolupament de campanyes, promocions, sortejos, etc., des de l’associació a través de la plataforma de fidelització Moneder.